Среда, 01.02.2023, 16:08 | Приветствую Вас Гость | Регистрация | Вход
Главная » 2013 » Февраль » 16 » ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.
19:22
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.
ВНИМАНИЕ! Предлагаются некоторые образцы заявлений.
 
Головному лікарю
________________________
від кого, адреса
________________________
 
ЗАЯВА
 
про ненадання згоди на обробку персональних даних
 
Я,
 
В інтересах моєї неповнолітньої дитини, ________________________
 
стосовно згоди на обробку персональних даних у базі персональних даних «електронний реєстр пацієнтів», передання моїх персональних даних до Управління охорони здоров’я району та Міністерства охорони здоров’я України, повідомляю наступне.
   
Керуючись ч. 2 ст. 32 Конституції України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р., а також. 2 ст. 11 Закону України «Про інформацію» № 2657-12 від 02.10.1992 р. в редакції від 13.01.2011 р.; абз. 5 п. 2 ст. 8 та п. 6 ст.6 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VІ від 01.06.2010 р., я не надаю згоди на обробку моїх персональних даних.
 
Ст. 6 Міжнародної конвенції № 108 «Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних», ратифікованої ЗУ № 2438-УІ від 06.07.2010 р. забороняє автоматизовану обробку персональних даних, які стосуються здоров'я, якщо внутрішнє законодавство не забезпечує відповідних гарантій. Українське законодавство не визначає особливих критеріїв захисту персональних даних про стан здоров’я.
 
Більш того, сама Конвенція не відповідає вимогам сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, про що свідчать кроки європейської спільноти найближчим часом приймати нову: див. п.2.3 Заключення Європейської Групи з етики у науці та нових технологіях Європейської Комісії № 26 від 22.02.2012, http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/ict_final_22_february-adopted.pdf.
 
При наданні мені медичних послуг прошу керуватись також Наказом МОЗ № 666 від 30.08.2012 р. про «Порядок ведення електронного реєстру пацієнтів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та м. Києва», за п. 11 якого «Відмова фізичної особи (пацієнта) від внесення її даних до Реєстру не є підставою для ненадання медичної допомоги».
 
Дана заява є зверненням у розумінні Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р. № 393/96-ВР. Відповідь на неї прошу надіслати письмово на вказану вище адресу в термін, визначений ст. 20 цього Закону.
 
З повагою,
 
дата підпис
 
 
НА ЭТО ЗАЯВЛЕНИЕ, ВАМ ДОЛНЫ ОТВЕТИТЬ ПРИМЕРНО ТАК:
 
 
Шановна (ий)
На Вашу заяву від ___ /____ / 20__ р. стосовно ненадання згоди на обробку персональних даних Вашої неповнолітньої дитини, _____________________________________________________
повідомляємо, що керуючись чинним законодавством України та Наказом Міністерства охорони здоров’я № 666 від 30.08.2012 р. «Порядок ведення електронного реєстру пацієнтів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та м. Києва», відмова фізичної особи (пацієнта) від внесення її даних до Реєстру не є підставою для ненадання медичної допомоги.
З повагою,
 
СМЕЛО ПРЕДЪЯВЛЯЙТЕ ЕЕ ПО МЕСТУ ВОСТРЕБОВАНИЯ
 
_____________________________________________________________________
 
 
 
Державній міграційній службі України 01601 м. Київ вул. Академіка Богомольця, 10
 
гр.____________________________________________
прож. __________________________________________
 
Заява
 
Я, громадян__ України,________________________________проживаю _____________________________________________________
 
Православн__ християн__ за віросповіданням, стосовно моїх персональних даних, присвоєння мені ідентифікатора особистості та введення в обіг документів з безконтактним електронним носієм:
 
У відповідності до ст. 28. Конституції України ("Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий …такому, що принижує його гідність поводженню”);
 
На підставі ст. 3 Конституції України („Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю”);
 
ст. 35. Конституції України („Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання”);
 
ст. 294. Цивільного кодексу України № 435-IV 16.01.2003 („Фізична особа має право на ім'я”);
 
керуючись абз. 3 п.7 розділу IV прийнятого на Архієрейському Соборі Руської Православної Церкви 26 червня 2008 р «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека», за яким: «Частная жизнь, мировоззрение и воля людей не должны быть предметом тотального контроля…Недопустимы также сбор, концентрация и использование информации о любых сторонах жизни людей без их согласия. … Методы сбора и обработки информации о людях не должны принижать человеческое достоинство, ограничивать свободу и превращать человека из субъекта общественных отношений в объект машинного управления. Еще более опасным для свободы человека станет внедрение технических средств, постоянно сопровождающих человека или неотделимых от его тела, если их можно будет использовать для контроля над личностью и управления ею»,
 
та. п. 5 «Позиції Церкви у зв’язку з розвитком технологій обліку та обробки персональних даних», прийнятої Архієрейським Собором РПЦ   2-5 лютого 2013 р., за яким: «Документы, выдаваемые государством, не должны содержать информацию, суть и назначение которой непонятны или скрываются от владельца документа, а также символов, носящих кощунственный или нравственно сомнительный характер либо оскорбляющих чувства верующих»,
 
Заявляю: через свої релігійні переконання я категорично відмовляюсь від присвоєння МЕНІ будь-яких ідентифікаторів особистості, будь то унікальний номер запису в реєстрі, ІПН, номер облікової картки платника податків, будь то серія та номер паспорту, будь то інші ідентифікатори особистості.
 
Повідомляю, що будь-які цифрові ідентифікатори моєї особистості, що містяться у реєстрах, та/або автоматизованих інформаційних системах, розміщені там без моєї згоди та підлягають знищенню як недостовірна інформація.
 
За ст.32 Конституції України не допускається збір, зберігання, використання та розповсюдження конфіденційної інформації про особистість без її згоди, крім випадків, визначених Законом лише в інтересах національної безпеки, економічних благ та прав людини.
 
ст.11 Закону України «Про інформацію» забороняється збирання відомостей про особистість без її попередньої згоди, за виключенням випадків, передбачених законом.
 
абз.5 п. 2 ст. 8 цього ж Закону особа має право «пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних»
 
п.6 ст. 6 цього ж Закону «Не допускається обробка даних про фізичну особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини».
 
Заявляю, що я не надаю згоди на обробку моїх персональних даних.
Оскільки виготовлення документа з безконтактним носієм інформації передбачає: ·
 
*   Формування та присвоєння мені цифрового ідентифікатора особистості у вигляді унікального номеру запису в реєстрі. ·
*   Надання моєї згоди на внесення інформації про мене до Єдиного демографічного реєстру, та об’єднання усієї наявної про мене інформації в цьому реєстрі. ·
 *   Зняття біометричної інформації для подальшої ідентифікації та верифікації мене виключно за біометричними даними,
 
на підставі абз. 5 п. 2 ст. 8 Закону України № 2297-\/І від 01.06.2010 р. «Про захист персональних даних» особа має право «пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних»
 
     Заявляю: Через свої релігійні переконання я відмовляюсь від отримання та користування будь-якими біометричними документами, що містять інформацію, для зчитування якої необхідні додаткові пристрої а також від внесення даних про мене до Єдиного демографічного реєстру та від зняття біометричної інформації.
 
     В зв’язку з вищенаведеним прошу забезпечити видачу та функціонування документів, які не містять інформації, для зчитування якої необхідні додаткові пристрої, без внесення даних про мене до Єдиного демографічного реєстру, без зняття біометричної інформації.
 
     Керуючись п.1 Перехідних положень Закону України № 5492 від 20 листопада 2012 року «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», мною будуть використовуватись документи, видані до дня набрання чинності цим Законом.
 
З урахуванням вищевикладених заяв та вимог прошу Вас повідомити:
 
   1. Чи мають право уповноважені працівники ДМС України примушувати мене здавати біометричні параметри, такі як від цифрований образ особи, відбитки пальців та інше?
 
   2. Чи мають право державні органи або нотаріуси відмовити мені у здійсненні юридично значимих дій по паперовому паспорту громадянина України, що діяв на момент введення Закону України № 5492?
 
   3. З якого часу біометричний паспорт стане обов’язковим?
 
   4. Як буде реалізовано право батьків на відмову від біометричного документу для своєї дитини згідно Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»?
 
   5. Який не біометричний документ (без внесення у Єдиний демографічний реєстр, без зняття біометричної інформації) буде їй надаватися?
 
   6. Який документ буде надано мені у разі необхідності (згідно Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».), з урахуванням моїх конституційних прав - без внесення даних про мене до Єдиного демографічного реєстру та без зняття біометричної інформації? У відповідності із ст. 20 Закону України «Про звернення громадян” № 393/96 від 02.10.1996 р. письмову відповідь на дану заяву прошу надіслати за адресою:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 
З повагою, ____________________________ «___» _________ 2013 р.
 
______________________________________________________________
 
 
Что делать с заявлением в Державну міграційну службу України?
1. Вам понадобится два бланка на человека. Дополнительно убедитесь, что у Вас есть резервная копия, которая останется незаполненной (для передачи другим, на случай ошибок при заполнении и т.д.).
2. Заполните оба экземпляра Заявления. На каждую душу должно быть отдельное заявление. Не забудьте указать точный адрес с индексом. Проверьте наличие подписи и даты.
3. Отправьте один экземпляр письмом с уведомлением и описью вложения по указанному вверху бланка Заявления адресу. В почтовом бланке описи вложения (2 экземпляра) напишите: «Заява про відмову від біометричного паспорта, ФИО». Если в одном конверте несколько заявлений, то перечислите все фамилии: «Заява про відмову від біометричного паспорта, 1.) ФИО – 1 л; 2.) ФИО – 1 л.; 3.) ФИО – 1 л., всего 3 листа». Один экземпляр описи почтальон вложит в конверт, другой отдаст Вам.
4. Свой экземпляр заявления положите в файл вместе с чеком об оплате услуги и описью вложения (со штампом почты).
5. Когда прийдет уведомление о получении Вашого заявления организацией, добавьте в папку и этот документ.
6. При возможности скопируйте Ваш экземпляр и все три дополнительных почтовых документа. Храните вместе с ответом миграционной службы как важную бумагу.
7. Если ответ миграционной службы не пришел через 30 дней, о нарушении Закона Украины об обращении граждан информируйте по почте письмом с уведомлением и описью вложения Генеральную прокуратуру Украины (м.Київ, вул. Різницька 13/15 Телефон приймальні - 280-10-20 ) с помощью простого заявления: «Написал туда-то тогда-то, не ответили в 30-дневный срок. Нарушили Закон. Прошу принять меры».
 
ДА ПОМОЖЕТ НАМ ВСЕМ ГОСПОДЬ!!!
Просмотров: 832 | Добавил: Степанович | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: