Понедельник, 06.02.2023, 16:35 | Приветствую Вас Гость | Регистрация | Вход
Главная » 2011 » Январь » 30 » Проект рішення богословської комісії Української Православної Церкви з приводу використання цифрової ідентифікації та створення Єдиної бази
16:03
Проект рішення богословської комісії Української Православної Церкви з приводу використання цифрової ідентифікації та створення Єдиної бази
ПРОДОВЖЕННЯ..............................
Ми повністю підтримуємо і одностайно приєднуємося до висновків аналітично-експертного аналізу ситуації, що склалась насьогодні у системі обліку платників податків, тому вважаємо, що:
1. В електронній системі обліку ідентифікаційний номер замінює ім'я і усі
персональні дані людини.
2. Призначення ІНПП - безпомилкова ідентифікація системою конкретного об'єкту
(людини), не залежно від віку чи її відношення до сплати податків.
3. ІНПП повністю відповідає вимогам міжнародної системи автоматичної
ідентифікації ЕАІМ.
4. Ідентифікаційний номер, записаний в стандарті ЕАІЧ-13 ІІРС у вигляді штрих-коду,
містить ключову послідовність «666». Тобто, комп'ютер три пари тонких продовжених
ліній однозначно читає як три шістки.
5. У системі ЕАІЧ, ідентифікаційний номер, крім штрихового, текстового та електронного способу запису передбачає радіочастотний варіант, що «вигідно» відрізняється тим, що номер можна нанести на руку або чоло людини у вигляді мітки (мікрочипа).
6. Ідентифікаційний номер - це засіб автоматичної ідентифікації людини, що дозволяє здійснювати тотальний контроль за людиною без її згоди і відома, обмежувати її свободу, перетворюючи із суб'єкта суспільних відносин в об'єкт машинного управління. Це невіддільний від самої людської істоти, незмінний, довічний і посмертний атрибут, що має властивості імені.
7. Використання ідентифікаційних номерів нав'язується людям у якості
найголовнішої умови їх фізичного існування в суспільстві.
8. Роль ідентифікатора (ІНПП) може виконувати серія та номер паспорта, що, принципово, нічого не змінює, тому ця пропозиція не може задовільнити побажання людей.
9. При стовідсотковому покритті поверхні Землі супутниками спостереження, людина постійно перебуватиме в зоні жорсткого контролю та зможе діяти лише в умовах алгоритму жорсткої системи управління.
10. Мічений об'єкт - людина - повністю контролюється: системою позиціонування (її переміщення), фінансово-кредитною системою (усі операції «купівлі-продажу»), усіма засобами зв'язку, радіоапаратури та електронних приборів. Крім того, присвоєння номера передбачає створення Єдиної бази даних і автоматичне накопичення інформації, доступ до якої може впливати на політико-економічний стан у державі. Врешті, міжнародний доступ до бази впливає на суверенітет країни.
11. Нова система обліку призведе до порушення основних принципів побудови
суспільства, значно обмежуючи права і свободи громадян:
а) заміна принципу дозвільного права «дозволено все, що не заборонено» на принцип
заборони права «заборонено все, що не дозволено» або «дозволено тільки те, що
дозволено», з остаточним усуненням принципів природного права;
б) заміна принципу презумпції невинності на принцип презумпції винності із
народження людини;
в) заміна принципу презентативності (особистої відповідальності) влади на принцип
абсолютної безвідповідальності (безособистої, електронної) влади;
г) заміна принципу «все в ім'я людини, все на благо людини» на принцип «все в ім'я
системи, все на благо системи» (вірніше, антисистеми).
12. Основна мета світових процесів глобалізації - це досягнення абсолютної влади на всій території Землі дуже вузьким колом еліти, досягнення ними абсолютного контролю над усіма природними ресурсами і живими істотами, що населяють планету, шляхом знищення економіки, фінансової системи та скорочення кількості населення національних держав.
13. Основна мета тотальної кодифікації населення - це створення технології, механізму, а радше, системи для тотального контролю та управління усіма процесами життєдіяльності цілого світу у всіх можливих сферах і формах їх прояву, шляхом присвоєння усім біологічним об'єктам управління унікального, універсального номера і перенесення кібернетичних законів електронних комп'ютерних систем на людське суспільство.
14. Можна виділити три основні етапи побудови електронного суспільства:
I. Присвоєння людині ідентифікаційного номера є першим, найважливішим (з точки
зору системи управління) кроком на шляху до створення нового технотронного
суспільства.
II. Видача населенню уніфікованих, універсальних, біометричних документів, оснащених мікрочипами є другим «рішучим кроком» на шляху до електронного суспільства.
III. Нанесення ідентифікаційних міток на об'єкти управління ( «на» чи «в» тіло людини ) стане завершальним актом в процесі створення нової, світової цивілізації вже не людей, а кібернетичних організмів (вузлів комп'ютерної мережі).

15. Основною метою впровадження біометричних документів є автентифікація людини та її ідентифікатора, за допомогою якого як ключем відкривається доступ до Єдиної бази конфіденційних даних, розподіленої по всіх відомствах, але такої, що має один універсальний ключ. Відбувається відчуження людини від можливості знати і контролювати свій рівень доступу. Так, маючи гнучкий механізм централізованого управління, господар мережі отримує можливість непомітно для користувача виконувати будь-які роботи, включаючи автоматичну генерацію і зміну паролю, рівня привілеїв, додаткових параметрів підключення і т.п. Завжди існує лише певна імовірність того, що система змогла «впізнати» людину і визначити її номер. Крім того, самі системи досить дорогі, щоб скрізь, завжди і абсолютно до всіх могли застосовуватися. Так, в автоматизованих дактилоскопічних системах (АРІ5), які використовуються правоохоронними органами, остаточне рішення про ідентичність двох відбитків пальців завжди приймає експерт-криміналіст. Залишається лише одне: нанести номер на об'єкт управління - людину (вживлення мікрочипа).
16. Існування Єдиної бази даних, в принципі, суттєво спрощує доступ до будь-якої конфіденційної чи секретної інформації (для зловмисників). Технічне використання ідентифікаційного номера дозволяє збирати інформацію про конкретні дії людини, що заборонено законодавством про збір і використання інформації про особисте життя громадян.
17. Створення Єдиної бази даних також порушує конституційні права громадян на користування конфіденційною інформацією. Створення Єдиної бази даних (особливо бази ДНК людини) суттєво підриває національну безпеку Держави та загрожує особистій свободі громадян.
18. Звичайні громадяни навіть не підозрюють про наслідки втручання людини в її природу на генетичному рівні. Тим паче, не здогадуються про наслідки створення біометричної, генитичної бази даних. Генетичний код, що міститься в молекулах ДНК і у якому зашифрована вся інформація про нашу спадковість, записана вся програма нашого життєвого циклу, — повністю оголює людину перед очима бездушної керуючої комп'ютерної системи. І не лише нас самих відкриває, але й наших предків і наших нащадків.
19. Якщо знати генетичний код людини, то при бажанні можна підібрати їй таку їжу або ліки, які просто її знищать. Фактично, маючи інформацію про генетичний код, етнічної групи можна просто заблокувати їхні гени представникам так, що вони перестануть народжуватися».
20. Будь-які біометричні дані є конфіденційною, особистою інформацією, яку не слід використовувати в системі ідентифікації.
21. У багатьох країнах світу вже давно успішно ведуться дослідження по впливу на психіку людини різноманітних випромінювань, що, в свою чергу, несе для усього людства вкрай серйозну небезпеку.
22. Існує можливість психосканування, тобто зчитування інформації з підсвідомості людини, та можливість психокорекції, тобто активного впливу на процес формування її світогляду. Причому, завдяки новітнім технологіям, сам факт активної «роботи з підсвідомістю об'єкта» може бути скрито ( відбуватись непомітно для його свідомості).
23. Сучасні досягнення психотроніки у поєднанні із системою ідентифікації людини надають можливість контролювати її «із середини», в режимі реального часу сканувати її душевний та морально-духовний стан Виникає реальна можливість корегування психіки біологічного об'єкта чи, навіть, його фізичного знищення. Поєднання системи ідентифікації та психотроніки відкривають перспективу перетворення людини на біоробота: об'єкт із дистанційним управлінням.

24. Новітні психотехнології, у поєднанні із системою ідентифікації, надають можливість адресної діі (контролю і корегування) на психіку окремих людей та впливу на суспільство в цілому.
25. Впровадження досягнень нанотехнології відкриває принципово нові обрії розвитку цивілізації. Розміри мікропроцесорів, вживлених у тіло людини, тепер зможуть вимірюватись у нанометрах.
26. Сучасні нанотехнології дозволяють «побудувати» речовину з атомів,
регенерувати живі тканини і т.д. У комбінованому використанні з системою і контролю та
управління, наночипи можуть стати «ідеальними ідентифікаторами», які вже неможливо
буде вивести із організму людини жодними методами, іншими словами: зворотній хід
неможливий.
27. Тотальне присвоєння населенню ідентифікаторів та створення Єдиної бази даних
- вводить людину в абсолютно нову історичну формацію, яка знищує традиційну уяву про
закон і право. Коротко уточнимо сказане:
ст. 21 - про невідчуджуваність та непорушність прав і свобод (тобто обсяг прав і свобод не повинен звужуватись; крім того, із присвоєнням ідентифікатора відбувається відчудження імені людини, яке стає вторинною інформацією; тепер лише номер забезпечуватиме усі зв'язки із суспільством);
ст. 22 - про не допустимість звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (в «реформованому» суспільстві, як побачимо далі, їх зміст і обсяг значно звужується);
ст. 23 - про вільний розвиток своєї особистості (без номера людина буде значно обмежена в своїх можливостях подорожувати, навчатись, спілкуватись, отримувати корисну інформацію);
ст. 24 - про рівність прав і свобод усіх громадян (людина без номера стане вигнанцем із суспільного життя);
ст. 27 - про невід'ємне право на життя (картка з номером може стати єдиним способом отримання життєво необхідних речей та продуктів);
ст. 28 - про право на повагу до власної гідності (людина перетворюється на біологічний об'єкт жорсткого управління);
ст. 29 - про право на свободу та особисту недоторканість (сьогодні - примусова вакцинація, а завтра - примусова кодифікація і чипізація людини);
ст. 31 - про таєницю листування, телефонних розмов та іншої конфіденційної інформації (абсолютно вся, сама інтимна інформація автоматично накопичується у Єдиній базі даних);
ст. 32 - про невтручання в особисте життя людини («Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди». Ст.32 Конституції України);
ст. 34 - про право на свободу думки (вже реально існує можливість психосканування та психокорекції інтелектуальної та емоційної діяльності людини);
ст. 35 - про право на свободу світогляду та віросповідання (нова система не допустить відхилень ні вправо, ні вліво, і віра, очевидно, буде тільки одна - уніфікована і дозволена системою);
ст. 42 - про право на підприємницьку діяльність (вже тепер, людина без кода - це «неповноцінний» підприємець);
ст. 43 - про право на працю (розуміємо отримання заробітньої плати без присвоєного особистого кода);'
ст. 46 - про право на соціальний захист (доля людини без номера - нікого не турбуватиме: це - її вибір і її проблеми);
ст. 47 - про право на житло (якщо без номера немає прописки або можливості сплатити за житло чи комунальні послуги);
ст. 48 - про достатній рівень життя (без номера - який може бути рівень?);
ст. 49 - про медичну допомогу і страхування (без поліса з номером - легше померти, ніж лікуватись);
ст. 53 - про право на освіту (якщо у ВУЗ без номера не приймають);
ст. 55 - про захист прав і свобод людини судом (який суд захистить, якщо законодавчо затвердити поголовне обов'язкове присвоєння номерів?);
ст. 60 - про право не виконувати злочинні розпорядження та накази (а закон про обов'язкову кодифікацію є антилюдським і злочинним);
ст. 62 - про призумцію невинності (людина з кодом вимушена буде постійно виправдовуватись перед системою, наприклад, доводити, що має право потратити певну суму грошей);
ст. 64 - про неможливість обмеження конституційних прав і свобод (навіть «в умовах воєнного або надзвичайного стану... Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції». Ст.64 Конституції України);
ст. 67 - про обов'язок сплачувати державні податки (порядок ведення документації такий, що інформацію про платників податків без кода - не приймають).
28. Побудова в Україні відгалуження електронно-мережевого суспільства загрожує також її державній безпеці.
29. Всіма інформаційними ресурсами в Україні керують західні ОС (операційні системи) і СУБД (системи управління базами даних), вихідні коди яких відомі тільки розробникам. І ніхто, ніяка правоохоронна структура, не зможе гарантувати інформаційну безпеку, коли потоками інформації в державі управляють західні "чорні ящики". Ніхто, крім виробника, не знає точно, які в них закладені незадокументовані функції.
30. Для прикладу, під час військової операції "Буря в пустелі", протягом однієї ночі були паралізовані всі системи іракських сил ППО. Як це було зроблено? Незрозуміло. Помилка чи спланована закладка?
Насправді, мова йде не просто про інформаційну, але про національну безпеку Держави. Адже Національна безпека України істотним чином залежить від інформаційної безпеки, і в ході технічного прогресу ця залежність буде тільки зростати. Вже сьогодні, всіма інформаційними потоками, що пов'язані з передачею відомостей про громадян України, керують західні ОС і СУБД, які, мало не кожен місяць, передають свої оновлені версії та свої закриті коди по мережі Інтернет сюди в оперативному режимі.
31. Не слід також забувати, в чиїх руках знаходиться всесвітня інформаційна мережа Інтернет. А це добре відомо: на Туніській зустрічі з питань глобального інформаційного суспільства було прийнято рішення не змінювати сформовану систему управління Інтернетом, яка знаходиться під егідою американської некомерційної організації Іпіегпет. Согрогат.іоп тог А55ІЕПЄ01 Матез апсі ІЧитЬегз (ІСАМ), створеної за участю уряду США (конкретніше, за участі Пентагону і ЦРУ).
32. Держреєстр - це банк даних, певний об'єм конфіденційної інформації, який, в умовах електронного суспільства, - автоматично збирає (накопичує в собі) абсолютно всю життєво необхідну інформацію про всі об'єкти управління і може у будь-яку мить стати джерелом компроментації будь-якого «самого чесного і добропорядного» члена суспільства. Наприклад, інформація про лояльність людини у ставленні до електронно-мережевої системи контролю, за певних умов, також може стати компроматом (згадаємо боротьбу з «ворогами народу» в радянські часи).
33. Людина з чипом у тілі, в умовах тотальної технотронної диктатури, повністю втратить свободу віри, мислення, дій і вчинків, бо перебуватиме в жорстких рамках алгоритму електронної системи управління.
34. Глобалізація - це не є об'єктивний історичний процес, оскільки вона вигадана теоретиками людиноненависницької і Богоборчої ідеології сіонізму і кабалістики, і пропагується, і впроваджується вона в інтересах нечисельної фінансової світової еліти, з метою безроздільного її панування у масштабах планети.
35. Запровадження біометричних документів (не кажучи вже про імплантацію електронних пристроїв в тіло людини) є дія, що спрямована на ліквідацію конституційних прав і свобод громадян, які є базовою складовою основ конституційного ладу України.

36. Цілком можливий облік платників податків без використання цифрових ідентифікаторів і без створення Єдиної бази даних.
37. У традиційній інформаційній системі не використовуються автоматизовані (електронні та наноелектронні) засоби і методи, що грунтуютьсяі на цифровій, буквено-цифровій ідентифікації, не використовується штрихове кодування, радіочастотні (мікрочипи), біометричні та інші способи автоматичної ідентифікації людини та її документів. Адже будь-яка інформація, що міститься в документах, повинна бути доступна для прочитання власником документа без спеціальних знань і пристроїв.
38. Слід підкреслити, що введення тотальної цифрової ідентифікації, створення Єдиної бази даних, використання нових біометричних документів, чипізація населення, використання нанотехнологій в системі ідентифікації людей грубо порушує конституційні права усіх громадян, незалежно від їх релігійних переконань. Це наша принципова позиція. Ми підкреслюємо це. Бо присвоєння ідентифікаційного номера принижує людську гідність і перетворює її на об'єкт тотального контролю, мало того, на об'єкт управління, на вузол в електронно-мережевій комп'ютерній системі. Підкреслюємо, що все вище згадане принижує людську гідність не залежно від її релігійних переконань, бо змушує людину жити не за законами людського суспільства, а за алгоритмом комп'ютерної програми.
39. Крім того, симбіоз людської істоти з електронікою (створення кібернетичного організму для покращення контролю за ним) - не витримує критики з морально-етичної точки зору. Якщо у тіло людини вживляється чип, то на саму людину можна суттєво впливати - це очевидний факт. Щоб це зрозуміти, не потрібно мати якихось особливих релігійних переконань - достатньо мати голову на плечах і думати: до чого це все йде, і чим цей процес закінчиться.
40. Наука, комп'ютерні технології і сучасна електроніка вже сьогодні готові читати думки людини, керувати її емоціями, формувати її світогляд, вирішуючи ці завдання без згоди, без відома, без бажання на рівні підсвідомості людини.
41. Побудова електронно-мережевого суспільства грубо порушує конституційні права усіх громадян незалежно від їх релігійних переконань тому, що:

1) Ідентифікаційний номер стає необхідним і невід'ємним атрибутом людини, що єдиний відкриває доступ до життєво необхідних засобів існування усіх живих істот на Землі (незалежно від їх релігійних переконань).
2) Відбувається автоматичний збір та накопичення інформації про абсолютно всі більш-менш значимі дії та події в житті усіх громадян (незалежно від їх релігійних переконань), що є порушенням ст. 32 Конституції України.
3) Існування Єдиної бази даних, в принципі, також порушує цю статтю про недопустимість збору інформації (незалежно від релігійних переконань людини).
4) Існування Єдиної бази даних суттєво ослаблює інформаційну безпеку держави, а отже підриває державну безпеку України (незалежно від релігійних переконань її громадян).
5) Із введенням тотальної кодифікації порушується ст. 31 Конституції України про таємницю телефонних розмов та іншої конфіденційної інформації (незалежно від релігійних переконань громадян).
6) Очевидно: електронна система тотального контролю створюється не стільки для обліку громадян, скільки для керування ними (незалежно від їх релігійних переконань).
7) Відбувається заміна основного принципу правового суспільства: «можна все, що не заборонено», на принцип «можна тільки те, що дозволено» (незалежно від релігійних переконань громадян).
8) Очевидно, відбувається звуження Конституційних прав, що є прямим порушенням ст. 22 та ст. 64 Конституції України (незалежно від релігійних переконань громадян).
9) Раніше знімали відбитки пальців лише у злочинців та підозрюваних, а тепер пропонується знімати біометричні дані із усіх людей (незалежно від їх релігійних переконань), що замінює принцип «презумпції невинності» на «презумпцію винності».
10) Науковий факт: на психіку людей можна ціленаправлено і реально впливати, якщо вони мають при собі відповідні мікропроцесори і тим більше, якщо у їх тіла вживити чипи (незалежно від їх релігійних переконань).
11) На сьогодні, за допомогою технічних засобів, стає можливим читати думки людей (незалежно від їх релігійних переконань).
12) На сьогодні, за допомогою технічних засобів, стає можливим коригувати життєдіяльність людей (незалежно від їх релігійних переконань).
13) На сьогодні, використовуючи чипи, стає можливим відслідкувати місцезнаходження людини, блокувати її конкретні дії або, просто, у будь-яку мить, -знищити її (незалежно її від релігійних переконань).
14) Очевидно: електронна система контролю перетворить людину на об'єкт управління, що живе за алгоритмом комп'ютерної програми (незалежно від його релігійних переконань).
15) Очевидно: планується вживлення чипів у тіла усім членам суспільства (незалежно від їх релігійних переконань).
16) Очевидно: планується використання нанотехнологій стосовно усіх членів суспільства (незалежно від їх релігійних переконань).
17) Очевидно: електронно-мережеве суспільство - це спроба побудови принципово нової історичної формації - технотронної диктатури у масштабах планети (незалежно від релігійних переконань громадян).
18) Очевидно: метою побудови Нового світового порядку є досягнення абсолютної влади на Землі (незалежно від релігійних переконань громадян).
19) Очевидно: членами електронно-мережевого суспільства будуть не люди в звичайному розумінні слова, а кіборги. Тобто відбудеться симбіоз живої істоти з електронікою (незалежно від релігійних переконань людини).
20) Очевидно: що усі зміни відбуваються не заради людини чи «блага усього людства», а заради системи і во ім'я системи в інтересах дуже малочисельної еліти (незалежно від релігійних переконань громадян).
21) Очевидно, в результаті ми отримуємо нову формацію: технотронну диктатуру без варіантів довільного тлумачення (незалежно від релігійних переконань громадян).
22) Ідентифікатор (код, номер, мітка) - це ім'я людини в інформаційному суспільстві (незалежно від релігійних переконань громадян).
23) Наука, комп'ютерні технології і сучасна електроніка вже сьогодні готові читати думки людини, керувати її емоціями, формувати її світогляд, вирішуючи ці завдання без згоди, без відома, без бажання на рівні підсвідомості людини(незалежно від її релігійних переконань).
24) Очевидно: у нас на очах створюється не бачена в історії людства тотальна система жорсткого контролю та управління людськими ресурсами (незалежно від їх релігійних переконань).
Щоб краще усвідомити серйозність намірів світової еліти, наведемо слова одного із архітекторів Нового світового порядку, п. Бжезінського, який розповідаючи (1968р.) про «необхідність управління "людськими масами"», писав: «Наша епоха не просто революційна: ми увійшли у фазу нової метаморфози всієї людської історії. Світ стоїть на порозі трансформації, яка за своїми історичним і людським наслідками буде більш драматичною, ніж та, що була викликана французькою чи большовитською революціями ... У 2000 році визнають, що Робесп'єр і Ленін були м'якими реформаторами». І знову в іншому місці: « Влада буде зосереджена в руках тих, хто контролює інформацію... Це породить тенденцію на кілька наступних десятиліть, що приведе до технотронної ери - диктатури, при якій, майже повністю, будуть скасовані існуючі нині політичні процедури...». (Незалежно від релігійних переконань громадян).
25) На якому етапі даного процесу краще зупинитись, щоб залишитись вільною
людиною (незалежно від своїх релігійних переконань)?
ДАЛІ БУДЕ....................................
Просмотров: 664 | Добавил: Администратор | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: